Eurogeul 40 tot 57 km

Bodemligging Euro-Maasgeul

Op deze pagina is de actuele bodemligging van de geul neergezet zoals opgenomen door de Meet en Informatiedienst van RWS Noordzee. Indien noodzakelijk worden deze gegevens door een login/password afgeschermd van het publiek. Vooralsnog is daar niet voor gekozen.

 

Lodingen