Loodswezen/Havenbedrijf regio Rijnmond

Het Loodswezen Regio Rijnmond en Havenbedrijf Rotterdam worden door het Hydro Meteo centrum van RWS Verkeer en Water Management voorzien van de tijpoorten voor de diepstekende schepen naar Rotterdam. In dit tijpoortadvies zijn een aantal verwachtingen verwerkt van waterstanden, meteo en deining. Operationeel worden deze verwachtingen bewaakt en indien nodig bijgesteld. De informatie op deze site kan daarbij achterlopen op de operationeel gebruikte data. Bij twijfel kan altijd contact opgenomen worden met het Hydro Meteo centrum: 088-797 7100, email: HMC@rws.nl .

 

Per 1 Juli 2011 is de nieuwe tijpoortregeling van kracht.

Afspraken met alle partijen staan in het zgn. "Groeneboekje".  Het nieuwste groene boekje met de regeling, alsmede een gebruikershandleiding voor Protide en een stuk met achtergrond informatie zijn als pdf van de site te halen:
Groeneboekje (pdf)

 

Graag willen wij de peilkaarten online op een meer logische plek beschikbaar maken. Daarom heeft het
Watermanagementcentrum besloten deze peilkaarten te verhuizen naar het ENC-portaal. Via dit
portaal ontsluit Rijkswaterstaat de elektronische navigatiekaarten voor de aanloop naar zeehavens. Dit
portaal bevat naast nautische gegevens ook gedetailleerde dieptegegevens. De peilkaarten komen op het
ENC-portaal dus meer tot hun recht, ook omdat deskundigheid met betrekking tot de dieptegegevens bij de
beheerders van het ENC-portaal ligt.

Het ENC-portaal https://downloads.rijkswaterstaatdata.nl/peilkaarten/

!! Als de pagina leeg blijft [ctrl + F5].

Note: Deze elektronische navigatiekaarten (Port-ENC’s) vallen niet onder de “open data” van
Rijkswaterstaat en de toegang tot het ENC-Portaal zal daarom alleen worden toegekend aan medewerkers van
Rijkswaterstaat, het Loodswezen, verkeersbegeleiders, beheerders van aanliggende havens en derden welke de
informatie nodig hebben in relatie tot werkzaamheden ten behoeve van Rijkswaterstaat

We hopen u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd.

 

Loodsenformulier met de getijverwachting voor Hoek van Holland en Europlatform

Download loodsenformulier

 

Meteo forecast voor de kustdistrict Hoek van Holland

Pag.13 Hydro-Meteo-Centra in samenwerking met KNMI op Tue Oct 03 22:49:02 2023 
Weersverwachting voor KUSTDISTRICT HOEK VAN HOLLAND. +12, +24 uur.
===============================================================================
       Periode van 02:00-14:00 uur   | Periode van 14:00-02:00 uur
...............................................................................
Waarschuwing: WEST 6             |
Wind Bft  : WEST 4-5, EERST MOGELIJK 6,   | ZUIDWEST 4-5, TOENEMEND 5-6,
KRIMPEND WEST TOT ZUIDWEST          | RUIMEND WEST
                       | 
Stoten kts : WEST 7             | WEST 6
Zicht km  : 10+ KM             | 10+ KM
                       | 
Weer    : WISSELEND BEWOLKT        | WISSELEND BEWOLKT
                       | 
                       | 
Watertemp. : 19 C    T min.: 16 C   Zon op  : 07:52
19 C           T max.: 17 C   Zon onder: 19:18
Weersituatie en ontwikkeling:                         
LAAG ZUID VAN IJSLAND BEWEEGT NAAR DE NOORSE ZEE, BIJBEHORENDE TROG BEWEEGT  
NAAR HET MIDDEN VAN DE NOORDZEE. HOOG ZUID VAN IERLAND BEWEEGT NAAR FRANKRIJK. 
                                        
                                        
tijden in Zomertijd             Meer info: waterberichtgeving.rws.nl

48 uur forecast wind en golven voor de locatie Euro-Maasgeul

Golfspectra_energy_only voor de locatie Maasgeul E13-BOEI (Noordzee)

Toon tabel

Windsnelheid [m/sec] voor de locatie Euro platform

Toon tabel

18 uur forecast met absolute stroom, golfklasse en waterstand Euro-Maasgeul

 

Verwachte dwars stroom Euro-Maasgeul

nb. In de berekening van de dwarsstroom is vanaf 20100816 de actuele bodemligging van de aangelegde tweede Maasvlakte meegenomen...

HMC forecast voor locatie Euro Platform

2daagse RWS verwachting aangevuld met model voor de locatie Euro platform

Toon tabel

HMC forecast voor locatie Hoek van Holland

2daagse RWS verwachting aangevuld met model voor de locatie Hoek van Holland

Toon tabel

HMC Sobekverwachting Moerdijk

Waterstand [cm NAP] voor de locatie Hollands Diep Moerdijk

Toon tabel

Langsstroom [cm/s] voor de locatie Hollands Diep Moerdijk

Toon tabel

Opgetreden en verwacht debiet Lobith

(de looptijd naar Hoek van Holland is ongeveer anderhalve dag)

Debiet [m3/s] voor de locatie Lobith (Rijn)

Toon tabel