Regio IJsselmeer

Zoutscherm IJsselmeer

Onderstaand informatiescherm geeft informatie over de zoutverspreiding op het IJsselmeer. Dit is een product van het samenwerkingsverband tussen verschillende waterpartijen rondom het IJsselmeer, namelijk Rijkswaterstaat, PWN, Hollands Noorderkwartier, Zuiderzeeland, Wetterskip Fryslan en Riwa-Rijn. Door het delen van elkaars relevante zoutdata, en het samenbrengen hiervan in het informatiescherm, wordt een zo goed mogelijk overzicht gecreƫerd van de situatie op het IJsselmeer. Daarnaast biedt het informatiescherm transparantie en weten de verschillende aangesloten organisaties van elkaars situatie en handelen. Rijkswaterstaat en PWN geven voornamelijk inzicht in de situatie op het IJsselmeer dmv meetpunten in het meer zelf, terwijl de aangesloten waterschappen inzichten geven in de zoutvrachten uit de omliggende polders dmv meetpunten bij de poldergemalen.

Sinds de (droge) zomer van 2018 voert RWS ook (weer) regelmatig varende zout campagnes uit op het hele IJsselmeer. Deze informatie is (vooralsnog) niet terug te vinden in onderstaand informatiescherm.


Meten van zout

Wanneer er gesproken wordt over zout wordt hiermee bedoeld het chloride gehalte in mg/l. Het chloride gehalte wordt niet direct (real time) gemeten, maar afgeleid uit een andere gemeten parameters, namelijk het Elektrisch Geleidings Vermogen (EGV) en Temperatuur (T). De zout/chloride reeksen in onderstaand informatiescherm zijn dat geval allemaal afgeleid uit EGV en T metingen. Uitzondering betreft het meetpunt van PWN bij Andijk waar 1x per week een watermonster wordt genomen en direct op chloride wordt geanalyseerd in het laboratorium.

Disclaimer: op dit moment is het informatiescherm nog in ontwikkeling wat o.a. betekent dat nog niet alle locaties zijn voorzien van data.

Toon kaart in nieuw venster