Sea State Viewer

Toon kaart in nieuw venster

Seastate Viewer

 

Na aanleiding van aanbevelingen uit de rapportage van de Onderzoeksraad voor Veilgiheid, wat is opgesteld na het containerverlies van de MSC Zoë, is besloten de berichtgeving van Rijkswaterstaat aan het Kustwachtcerntrum te verbeteren. Het HMC heeft dit in samenspraak met de Nederlandse Kustwacht opgepakt. In de loop van de tijd zal de berichtgeving en bijbehorende viewer zo nodig verder verbeterd worden. 

Onderliggende modellen en data zijn voor golf en deining: metingen uit het landelijk meetnet water, verwachtingen komen uit het swan-kuststrookmodel. Windvelden worden gemaakt met een downscaled windmodel. 

Uitleg:

- kleuren van de velden geven de hoogte aan van de significatante golfhoogte of de swell, switchen kan in het menu.

- pijlen geven de golfrichting

- windvanen de richting en snelheid van de wind volgens de daarvoor gestelde internationale standaarden

- witte labels de actuele modelwaarde, ze zijn aanklikbaar zodat er een ballon opent met waardes verder in de toekomst

  PS. in plaats van de ballonnen willen we graag gaan werken met zgn sparklines. Dat zijn kleine iconen die een trent laten zien. 

De bolletjes op de locaties kleuren mee met de significante golfhoogte en zijn aanklikbaar, er opent dan een grafiek. 

TIP: open de viewer in een nieuw venster.

Laatst verzonden bericht:

SEASTATE WARNING CANCELED @ Wed Oct  4 00:00:03 UTC 2023