Hydro Meteo Centra

Wat zijn de bronnen van de gepresenteerde data omtrent hydrologie en meteorologie?

De gepresenteerde gegevens op deze website komen van zeer veel verschillende bronnen af. De meeste gegevens zijn afkomstig van het KNMI en van Rijkswaterstaat. Dit kunnen zowel metingen als verwachtingen zijn.