Hydro Meteo Centra

Wat is de positie van deze website ten opzichte van vaarweginformatie.nl ?

De website vaarweginformatie.nl publiceert informatie omtrent de beschikbaarheid van vaarwegen. Dit overlapt gedeeltelijk met zowel rijkswaterstaat.nl als met waterberichtgeving.rws.nl omdat de beschikbaarheid van vaarwegen ook een hydrologische component heeft (voornamelijk waterstanden) .