Hydro Meteo Centra

Wat is de positie van deze website ten opzichte van rijkswaterstaat.nl ?

Deze website (waterberichtgeving.rws.nl) onderscheidt zich van andere Rijkswaterstaat websites doordat het gespecialiseerde actuele en verwachte hydrologische informatie publiceert. De website is daarmee vooral bedoeld voor professionele gebruikers zoals waterschappen, veiligheidsregio’s, havenbedrijven en het loodswezen. Professionele organisaties maken gebruik van deze website voor het uitoefenen van vooral operationele taken en taken tijdens bijzondere omstandigheden. De gepubliceerde informatie is inhoudelijk gespecialiseerd en daardoor minder gemakkelijk te begrijpen voor het ‘algemene publiek’. De website rijkswaterstaat.nl publiceert informatie omtrent het gebruik van de Rijkswaterstaat netwerken (wegen, vaarwegen, waterbeheer). Voor wat betreft het thema ‘waterbeheer’ ontsluit rijkswaterstaat.nl actuele hydrologische metingen en een duiding op een laagdrempelige manier. Het moet vooral voor het algemene publiek te begrijpen zijn.