Hydro Meteo Centra

Waarom draaien de verwachtte waterstanden zo snel voorbij?

Omdat het een groot aantal locaties betreft is ervoor gekozen deze redelijk snel langs te laten komen. Wordt de muisaanwijzer boven een betreffend tekstblok gehouden dan blijft deze stil staan en kan rustig de verwachting voor het eerstvolgende hoog- en laagwater afgelezen worden.