Hydro Meteo Centra

Waar kan ik het LCW (droogte en waterverdeling) onderdeel vinden?

Het LCW onderdeel wordt voornamelijk gebruikt door dienstonderdelen van Rijkswaterstaat en de waterschappen, het is gemaakt voor de Landelijke Coördinatiecommissie Waterverdeling. Het LCW onderdeel is een hulpmiddel om snel en eenvoudig actuele informatie over de droogtesituatie tussen verschillende organisaties met elkaar uit te wisselen en af te stemmen. Alleen de homepage van het LCW onderdeel is openbaar. De rest van het LCW onderdeel is alleen met een LCW account te benaderen. Ga naar LCW